Quý I/2022, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 1.464 tỷ đồng

Linh Trang (T/h)

Với các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn, trong quý I/2022, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 1.464 tỷ đồng, đạt hơn 33% dự toán (4.500 tỷ đồng), đạt hơn 30% so với chỉ tiêu phấn đấu (4.860 tỷ đồng), tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 33% dự toán được giao.
Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 33% dự toán được giao.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, trong quý I/2022, bên cạnh triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, đơn vị đảm bảo thực hiện công tác giám sát, quản lý hải quan, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, không để xảy ra ách tắc hàng hoá. Đồng thời, đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và góp phần phục hồi các hoạt động đầu tư, du lịch quốc tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đà Nẵng đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản như: cập nhật văn bản liên quan đến chế độ chính sách quản lý nhà nước về hải quan, cải cách hiện đại hóa và trả lời tư vấn hải quan trên trang thông tin điện tử; đảm bảo thông quan hàng hóa cho 19.007 tờ khai xuất nhập khẩu của 1.184 doanh nghiệp.

Trong công tác thu ngân sách, ngay từ đầu năm 2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện đúng các quy định về thuế, lệ phí; thực hiện tốt công tác phối hợp thu với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; chú trọng việc áp mã hàng hoá nhập khẩu; rà soát nợ đọng thuế, nâng cao chất lượng tham vấn, trị giá tính thuế.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, tính đến hết ngày 31/3/2022, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 1.464 tỷ đồng, đạt hơn 33% dự toán giao (4.500 tỷ đồng), tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021.