VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã quy định cụ thể việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

Ngành Thuế triển khai nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước

Xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Theo đó, chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bị thu hồi trong 06 trường hợp, cụ thể:

Một là, kê khai không trung thực về thời gian công tác trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Hai là, sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận điểm thi trong hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ba là, thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Bốn là, sử dụng chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên giả hoặc không có giá trị pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Năm là, chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên đã bị thu hồi đối với người có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Sáu là, cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế công khai thông tin quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong đó, thông tin công khai bao gồm: họ tên, ngày sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với người nước ngoài); thông tin về quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM