VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đó là quy định mới tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí chuyển giao công nghệ cho nông thôn, miền núi

Phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định cụ thể có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

Một là, tổ chức họp báo;

Hai là,đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước;

Ba là, phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên;

Bốn là, gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử

Năm là, cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

Sáu là, ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM