Kinh tế tuần hoàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam Trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021 - 2030), Việt Nam đã đề ra định hướng "xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường" và "khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất".

Kinh tế tuần hoàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam

Trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021 - 2030), Việt Nam đã đề ra định hướng "xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường" và "khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất".

Chiến lược phát triển tương lai của kinh tế tuần hoàn

Chiến lược phát triển tương lai của kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi từ kinh tế thẳng sang kinh tế tuần hoàn là thiết yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam. Việt Nam đang dần thay đổi cách tiếp cận, chuyển đổi từ mô hình “kinh tế truyền thống” sang “kinh tế tuần hoàn”.
Thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản

Thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản

Việc tiết kiệm, chống lãng phí ở quốc gia nào cũng đều chú trọng vào quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các công trình phúc lợi công cộng, quản lý và sử dụng lao động; quản lý và sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, việc sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Bài viết này đưa ra một số thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản
Mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Tại Việt Nam, phát triển bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm sự phát triển hài hòa, ổn định, bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân..
Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp được DATC thực hiện thế nào?

Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp được DATC thực hiện thế nào?

Xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp bên nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được thực hiện thế nào là mối quan tâm của không ít doanh nghiệp hiện nay. Hoạt động này đã được DATC thực hiệncó hiệu quả từ nhiều năm nay và đã được Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn cụ thể.
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thương mại

Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Muốn làm được điều này thì các nhà quản trị cần có sự trợ giúp đắc lực của các thông tin kế toán quản trị nói chung và thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng.
Vai trò của chính sách tài khóa phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững

Vai trò của chính sách tài khóa phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững

Dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các mục tiêu tăngh trưởng kinh tế. Trước thực trạng đó, Việt Nam đã có nhiều chính sách ứng phó với những tác động của đại dịch, trong đó, chính sách tài khóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này, khái quát cơ sở lý luận và phân tích vai trò của chính sách tài khóa đối với phát triển bền vững.
Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Trong xu thế hội nhập, đổi mới, phát triển mạnh mẽ Việt Nam đã lựa chọn chiến lược phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Trong quá trình hội nhập, phát triển, chủ trương, quan điểm về phát triển công bằng, bền vững được Việt Nam không ngừng bổ sung và hoàn thiện.
Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo không chỉ bảo đảm nguồn cung cấp điện năng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về "0" (Net Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần hiểu rõ được xu thế tất yếu của giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong lộ trình Net Zero.