Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025.

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn FDI tại tỉnh Bo Ly Khăm Xay – CHDCND Lào

Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn FDI tại tỉnh Bo Ly Khăm Xay – CHDCND Lào

Thực hiện chủ trương, chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua, tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nỗ lực huy động và thu hút có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Dòng vốn FDI đã có những tác động nhất định đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh thời gian qua, tuy nhiên, cũng có những tồn tại, hạn chế phát sinh. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực, ngăn ngừa, hạn chế tác động tiêu cực của dòng vốn này trong thời gian tới.
Từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất  được quy định thế nào?

Từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất được quy định thế nào?

Miễn, giảm tiền thuê đất là chính sách tài chính về đất đai của Nhà nước đối với người dân, thể hiện sự ưu đãi, hỗ trợ người dân của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu. Đặc biệt, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh hậu COVID-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và học tập chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và học tập chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Việc sử dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế không chỉ là vấn đề của riêng những người làm kế toán, kiểm toán mà còn là của các nhà giáo dục. Thông qua kết quả nghiên cứu định tính và kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả đề xuất mô hình dự kiến các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán tại các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Hiệu quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hiệu quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Dựa trên việc phân tích những ưu điểm, hạn chế trong quy trình triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại Việt Nam hiện nay.