Hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, đòi hỏi cần phải có sự hiện diện của nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, trong đó, không thể thiếu vai trò của chính sách thuế.

Hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, đòi hỏi cần phải có sự hiện diện của nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, trong đó, không thể thiếu vai trò của chính sách thuế.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong các chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc công tác này, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng. Nhờ đó đã phát huy ưu điểm, khắc phục được một số hạn chế, nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa

Tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan...