VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Rủi ro khi nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng

Rủi ro khi nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng

Tài sản đảm bảo có nhiều loại, mỗi loại có tính đảm bảo và thanh khoản khác nhau. Các cán bộ tín dụng phải nắm vững các loại tài sản này, trong đó, riêng mỗi loại tài sản đều chứa đựng rủi ro của nó. Tài sản bảo đảm càng tốt, thì khả năng thu hồi nợ càng cao, do khách hàng buộc phải trả nợ để lấy lại tài sản này. Ngược lại, có nhiều loại tài sản với độ rủi ro cao, ngân hàng cần lưu ý.

Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với nước ta. Cùng với sự phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu giá tài nguyên khoáng sản

Hoàn thiện hành lang pháp lý về đấu giá tài nguyên khoáng sản

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét lại các nội dung giá khởi điểm đối với khu vực đấu giá thuộc thẩm quyền của Bộ và thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; việc tính, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong dự thảo Nghị định thay thế nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá tài nguyên khoáng sản.

Một số lưu ý trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn Quảng Ninh

Một số lưu ý trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn Quảng Ninh

Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rất sôi động, giá luôn biến động tăng. Tuy nhiên, trên thực tế việc mua bán BĐS còn chưa phản ánh đúng giá giao dịch thanh toán giữa người mua và người bán...

Về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Ngày 14/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC quy định báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước, trong đó bao gồm nội dung: tình hình tài chính, kết quả hoạt động, thuyết minh báo cáo tổng hợp tình hình tài chính...

Vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh và kiến nghị

Vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh và kiến nghị

Ở Việt Nam, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán Công cụ tài chính phái sinh hiện hành do Bộ Tài chính ban hành như Chuẩn mực kế toán VAS 01, VAS 10, VAS22 và Ngân hàng Nhà nước ban hành (dành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng). Tuy nhiên, hệ thống pháp lý cần được hoàn thiện nên để doanh nghiệp nói chung và người làm kế toán nói riêng có thể vận dụng được kế toán công cụ tài chính phái sinh.

Hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh từ tư duy và hành động

Hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh từ tư duy và hành động

Góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa cacbon... Đó là mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Việt Nam đề ra đến năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức, hành động thiết thực cho tăng trưởng xanh.

Vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính

Vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ đã cụ thể hóa những nội dung của tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó có các trường đại học công lập. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề đặt ra đối với các trường đại học công lập khi thực hiện tự chủ tài chính.

Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Từ ngày 01/01/2022, việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC và thay thế cho các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC, Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC. Những điểm mới của Thông tư số 88/2021/TT-BTC cần lưu ý.

Phát huy vai trò giám sát, đối mới tư duy quản lý môi trường

Phát huy vai trò giám sát, đối mới tư duy quản lý môi trường

Bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã liên tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tiếp tục có nhiều cải cách mạnh mẽ, trong đó nêu cao vai trò của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và thay đổi phương thức quản lý môi trường.

Đọc nhiều