VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản

Thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản

Việc tiết kiệm, chống lãng phí ở quốc gia nào cũng đều chú trọng vào quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các công trình phúc lợi công cộng, quản lý và sử dụng lao động; quản lý và sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, việc sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Bài viết này đưa ra một số thực tiễn quản lý tài sản công tại Nhật Bản

Vai trò của chính sách tài khóa phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững

Vai trò của chính sách tài khóa phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững

Dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các mục tiêu tăngh trưởng kinh tế. Trước thực trạng đó, Việt Nam đã có nhiều chính sách ứng phó với những tác động của đại dịch, trong đó, chính sách tài khóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này, khái quát cơ sở lý luận và phân tích vai trò của chính sách tài khóa đối với phát triển bền vững.

Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Quan điểm, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Trong xu thế hội nhập, đổi mới, phát triển mạnh mẽ Việt Nam đã lựa chọn chiến lược phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Trong quá trình hội nhập, phát triển, chủ trương, quan điểm về phát triển công bằng, bền vững được Việt Nam không ngừng bổ sung và hoàn thiện.

Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo không chỉ bảo đảm nguồn cung cấp điện năng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về "0" (Net Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần hiểu rõ được xu thế tất yếu của giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong lộ trình Net Zero.

Vấn đề đặt ra trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Vấn đề đặt ra trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Phát triển hệ thống tài chính xanh là một quá trình lâu dài với sự tham gia đồng bộ của nhiều chủ thể trong chiến lược phát triển xanh của nền kinh tế. Chính vì vậy, sự phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong tăng trưởng xanh nói chung và tài chính xanh nói riêng là rất quan trọng, góp phần tạo lập các chính sách, phương hướng và giải pháp đồng bộ và toàn diện cho phát triển tài chính .

Mô hình hải quan thông minh của Tổ chức Hải quan thế giới

Mô hình hải quan thông minh của Tổ chức Hải quan thế giới

Với ý tưởng Hải quan đóng một vai trò quan trọng trong phối hợp với các cơ quan quản lý biên giới nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, giao thương và trong việc đảm bảo an ninh biên giới thông qua các thủ tục hành chính tại biên giới được đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa. Tổ chức Hải quan Thế giới (qua) khuyến nghị và cam kết thúc đẩy việc chuyển đổi các biên giới thành “Biên giới thông minh”, trong đó hải quan đóng vai trò là trung tâm kết nối và điều phối của chiến lược đó.

Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Phát triển tài chính xanh là phát triển các công cụ huy động vốn xanh, các trung gian tài chính xanh và các hoạt động đầu tư và tiêu dùng xanh. Tại Việt nam, tài chính xanh đang trong giai đoạn đầu phát triển với một số hoạt động, sản phẩm...

Các trường hợp làm thất thu thuế nhập khẩu

Các trường hợp làm thất thu thuế nhập khẩu

Thất thu thuế nhập khẩu là khoản tiền thuế nhập khẩu bị tổ chức, cá nhân có hàng hoá nhập khẩu chiếm đoạt, không nộp đúng, nộp đủ theo quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu, thực hiện không đúng quy định của Nhà nước về hải quan, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện đối với hàng quản lý chuyên ngành. Có nhiều nguyên nhân và hành vi gây thất thu thuế nhập khẩu.

Phát triển kinh tế xanh: Một số khó khăn và giải pháp đặt ra

Phát triển kinh tế xanh: Một số khó khăn và giải pháp đặt ra

Phát triển kinh tế xanh là nội dung quan trọng đang thu hút sự quan tâm và hành động của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, trong những năm qua đã có nhiều hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết. Bài viết này, tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc và gợi mở một số giải pháp khắc phục.

Nền tảng phát triển bền vững từ kinh tế xanh ở Việt Nam

Nền tảng phát triển bền vững từ kinh tế xanh ở Việt Nam

Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng và hiệu quả, do đó, phát triển bền vững từ kinh tế xanh cũng được xác định là xu hướng, nhiệm vụ quan trọng.