VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh

Việc đề xuất nâng mức giảm trừ bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng là phù hợp với thực tiễn. Nguồn: internet

Cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh

Hộ cá nhân kinh doanh có được giảm trừ gia cảnh không? Đây là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận trước đề xuất của Bộ Tài chính lên Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng mức giảm trừ bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc…

Mức giảm trừ gia cảnh Bộ Tài chính đề xuất cao hơn GDP bình quân đầu người

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh điều tiết thu nhập công bằng giữa các tầng lớp dân cư

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân phù hợp với biến động của giá cả

Dưới góc độ quan điểm cá nhân, tôi nhìn nhận vấn đề này như sau:

Thứ nhất, việc đề xuất nâng mức giảm trừ bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng là phù hợp với thực tiễn;

Thứ hai, về việc cá nhân kinh doanh có được giảm trừ gia cảnh hay không, chúng ta cần nhìn nhận từ cơ sở pháp lý. Theo đó, quy định liên quan đến giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, quy trình tính thuế trước đây phức tạp do đại bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trước đây thuế thu nhập cá  nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng quy trình tính thuế như doanh nghiệp: Doanh thu trừ chi phí để xác định thu nhập chịu thuế; trường hợp hộ, cá nhân chưa thực hiện được chế độ kế toán, không xác định được thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế ấn định thu nhập, sau đó lại xác định thu nhập tính thuế trên cơ sở tính giảm trừ gia cảnh để áp dụng biểu thuế lũy tiến, cuối năm phải quyết toán thuế. Trên thực tế đại bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán nên phải thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cải cách thủ tục hành chính, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật thuế quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Quy định này đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh, tiết kiệm chi phí xã hội. 

Trên cơ sở đó, có thể khẳng định cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM