VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Hiện nay, nhiều Công ty tại Việt Nam cử người lao động sang làm việc tại nước ngoài, người lao động phát sinh thu nhập tại nước ngoài và phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại nước ngoài. Vậy cá nhân người lao động thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế TNCN hay tự quyết toán thuế TNCN?

Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018

Tháng đồng hành cùng người nộp thuế năm 2019

Những điểm cần lưu ý về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Lưu ý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp:

Một là, cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Hai là, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

Ba là, cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC cũng quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Theo đó, lao động làm việc tại Công ty A (Việt Nam) có phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế TNCN tại nước ngoài B (nước có ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam) thì người lao động là cá nhân cư trú có thu nhập tại hai nước là nước ngoài B và Việt Nam không thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán theo quy định trên. Do vậy, người lao động làm việc tại Công ty A thuộc đối tượng phải trực tiếp đi quyết toán với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, người lao động tại Công ty A sẽ được trừ số thuế TNCN đã tạm khấu trừ tại nước ngoài B, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài B. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM