VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Các trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Các trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định hiện hành, cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.

Lưu ý gì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2020?

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập nếu có số thuế phải nộp thêm

Được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập vãng lai?

Việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo quy định hiện hành, cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp: có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.

Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định miễn thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Như vậy, các cá nhân này sẽ không phải nộp thêm thuế cũng như không phải thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập theo quy định.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM