VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hải quan có quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y

Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: internet

Hải quan có quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngành Hải quan: Triển khai biện pháp mạnh đối với hàng hóa quá cảnh

Nhiều kho bãi làm thủ tục hải quan chưa đáp ứng được điều kiện hoạt động

Gỡ vướng quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

Theo đó, Hải quan có quyền xử phạt vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
Trong đó, công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000 đồng. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền phạt cảnh cáo.

Đồng thời, có quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 25.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tước quyền sử dụng giấy phép, Chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 50.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo Nghị định, lực lượng hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với 08 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bao gồm:
Một là, vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu.

Hai là, vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

Ba là, vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Bốn là, vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu.

Năm là, vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Sáu là, vi phạm về thủ tục trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

Bảy là, vi phạm về điều kiện trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

Tám là, vi phạm về chất lượng trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM