VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2018 thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ năm 2018 thực hiện thế nào?

Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Đầu tư công: Những vấn đề đặt ra cho năm 2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công

Phấn đấu hàng năm giải ngân vốn đầu tư công trên 90%

Điểm mới của Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Nợ công vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

Cụ thể, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỷ đồng (gồm: Vay trong nước 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng, trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng; vay về cho vay lại 42.230 tỷ đồng).

Kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng (trong đó: trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỷ đồng).

Cùng với kế hoạch vay nợ và trả nợ trên, Chính phủ cũng phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018.

Theo đó, hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỷ đồng; hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng; Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD; Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; Dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31/12/2017. Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM