VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phạt đến 40 triệu đồng với vi phạm quy định phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phạt đến 40 triệu đồng với vi phạm quy định phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã nêu rõ các hành vi vi phạm quy định về phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ tối thiểu 10 tỷ đồng

Quy định mới về bồi thường bảo hiểm nông nghiệp

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi: (i) Thanh toán, chuyển tiền liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới không theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam; (ii) Không giao kết hợp đồng dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam; (iii) Không lập hợp đồng liên danh khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam theo quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài  thực hiện liên danh với doanh nghiệp nước ngoài không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới theo quy định khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không thực hiện liên danh với doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm quy định này sẽ bị áp mức hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian từ 06 tháng đến 12 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 và thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM