VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế

Đó là một trong những trách nhiệm của đại lý thuế được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kịp thời ngăn chặn một số hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Cá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo 03 cách

06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020

Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, đại lý thuế có trách nhiệm kinh doanh dịch vụ theo đúng phạm vi ghi trong giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được Cục Thuế cấp; Duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trong suốt thời gian hoạt động.

Đại lý thuế phải tuyển dụng và quản lý nhân viên đại lý thuế theo đúng quy định; Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Thông tư số 10/2021/TT-BTC nêu rõ, đại lý thuế không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp đại lý thuế có hành vi giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm trên; đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và chịu bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế.

Đại lý thuế có trách nhiệm chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến việc hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế các thông tin, tài liệu trong phạm vi hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của người nộp thuế. Đặc biệt, đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

Ngoài ra, đại lý thuế còn có trách nhiệm gửi thông báo, báo cáo đến Cục Thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế, gửi thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế; Chậm nhất là ngày 15/1 hàng năm, gửi báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế. Thông tin báo cáo được tính từ ngày 0/ 01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM