VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Điều kiện nào để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện nào để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa?

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa. Việc gia hạn thời gian quá cảnh thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Ngoại thương năm 2018.

Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải

Doanh nghiệp Việt sử dụng C/O ưu đãi hàng xuất khẩu ngày càng hiệu quả

Phân loại luồng xanh, luồng đỏ trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thống nhất và minh bạch hơn trong xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, trường hợp gia hạn thời gian quá cảnh đối với hàng hóa quá cảnh là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc hàng hóa quá cảnh thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật thì phải được Bộ Công Thương cấp phép.

Với các trường hợp hàng hóa quá cảnh khác thuộc thẩm quyền gia hạn của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh thì trên cơ sở văn bản xin gia hạn thời gian quá cảnh của người khai hải quan (trong đó nêu rõ: số tờ khai, tên hàng hóa quá cảnh, lý do xin gia hạn thời gian quá cảnh, thời gian xin gia hạn quá cảnh và các thông tin khác liên quan).

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hàng hóa quá cảnh xem xét lý do gia hạn thời gian quá cảnh là phù hợp và đáp ứng các điều kiện đảm bảo nguyên trạng hàng hóa quá cảnh trong thời gian lưu kho trên lãnh thổ Việt Nam thì chấp nhận gia hạn.

Trường hợp có thông tin hoặc nghi vấn lô hàng có dấu hiệu vi phạm, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi gia hạn thời gian quá cảnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM