VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dự án dưới 15 tỷ không phải ký hợp đồng ủy thác quản lý

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự án dưới 15 tỷ không phải ký hợp đồng ủy thác quản lý

Với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, việc chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Ban quản lý dự án chuyên ngành có đủ điều kiện năng lực thực hiện mà không ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án là phù hợp.

Xử lý tài sản là xe ô tô công khi dự án kết thúc thế nào?

Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

Căn cứ xác định thời gian ưu đãi thuế, miễn giảm thuế cho dự án công nghệ cao

Bà Phạm Thị Kim Chung (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung sau:

Dự án của chủ đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (400 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 4 tỷ đồng), dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ đầu tư là các ngành huyện và UBND cấp xã, vậy đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng thì chủ đầu tư được trực tiếp ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với ban quản lý dự án chuyên ngành mà không ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án là đúng hay sai?

Với trường hợp trên nếu không ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án thì khi thanh toán tại Kho bạc Nhà nước có trái với quy định tại Điều 12 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Công văn số 3711/KBNN-KSC ngày 7/7/2017 của Kho bạc Nhà nước không?

Khi trình văn bản đến cấp có thẩm quyền để chấp thuận cho chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án chuyên ngành thì chủ đầu tư trình tại thời điểm nào mới đúng (khi công trình chuẩn bị đầu tư hay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về việc thực hiện hợp đồng quản lý dự án đối với Ban quản lý dự án chuyên ngành.

Tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ quy định “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Tại Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện”.

Như vậy, với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, việc chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Ban quản lý dự án chuyên ngành có đủ điều kiện năng lực thực hiện mà không ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án là phù hợp.

Theo đó, việc Ban quản lý dự án thực hiện chức năng tư vấn quản lý dự án đối với dự án nêu trên là không trái với các quy định, hướng dẫn về ủy thác quản lý dự án tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và Công văn số 3711/KBNN-KSC ngày 7/7/2017 của Kho bạc Nhà nước.

Về thời điểm thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện ủy thác quản lý dự án theo trình tự hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng khi công trình chuẩn bị đầu tư.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM