VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn mới nhất về thủ tục gia hạn nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn mới nhất về thủ tục gia hạn nộp thuế

Từ ngày 24/8/2022, người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Người nộp thuế có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử.

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Hướng dẫn gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2022

"Thúc" gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, mặt nước, hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh

Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2022, hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Đây là hướng dẫn mới nhất tại Quyết định số 1710/QĐ-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế, trong đó, đối với hồ sơ xin gian hạn bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC; Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP; Trường hợp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thì nộp giấy đề nghị theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định đối với từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu. Cụ thể, trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, trường hợp bất khả kháng... hồ sơ xin gia hạn phải có tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra; Văn bản xác định thiệt hại... Đối với trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hồ sơ xin gia hạn phải có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời; Đề án hoặc phương án di dời...

Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm về giá trị vật chất bị thiệt hại trong hồ sơ do người nộp thuế tự xác định hoặc có sai sót khác, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải ban hành Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế đối với trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp thuế (mẫu số 02/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính) đối với trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định và điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Quyết định số 1710/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/8/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM