Hướng dẫn gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2022

Việt Dũng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhằm giúp người nộp thuế hiểu và thụ hưởng chính sách.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Nhằm giúp người nộp thuế hiểu và thụ hưởng chính sách của Chính phủ, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn một số điểm mới về chính sách gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Theo đó, đối với thuế GTGT, (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng (tăng thêm 01 tháng so với quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng.

Đối với thuế TNDN, số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 được gia hạn 03 tháng.

Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

Về tiền thuê đất, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn phải gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022. Trình tự, thủ tục gia hạn được thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 5 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.