Đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, mặt nước, hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh

Trần Huyền

Để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn về thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Đề xuất này nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước với nhiều đối tượng

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Thực tế, nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp có quy mô nhỏ phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động.

Tình trạng sụt giảm doanh số và các giao dịch thương mại bị gián đoạn dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối nguồn tài chính để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Sau khi tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.

Về đối tượng được gia hạn, nguyên tắc lựa chọn đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cần phải đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách phải là những doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch COVID-19. Đồng thời, tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất như Nghị định số 52/2001/NĐ-CP và trình bổ sung gia hạn thời hạn nộp tiền thuê mặt nước trong năm 2022.

Giúp doanh nghiệp, cá nhân thêm nguồn tài chính khôi phục sản xuất kinh doanh

Để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2022 và quý II/2022, gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2022, gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên.

Thời gian gia hạn thuế giá trị gia tăng nêu trên được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nếu thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo phương án nêu trên thì tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022 và quý I, quý II năm 2022 là khoảng 53.300-54.300 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng. 

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2022. Theo đó, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn ước khoảng 15.304 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 02 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm). Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu được ban hành, chính sách này sẽ góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực dịch COVID-19. 

Việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, mặt nước giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất. Từ đó, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2022.