VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Không bắt buộc sàn thương mại điện tử khai thuế thay người bán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không bắt buộc sàn thương mại điện tử khai thuế thay người bán

Đó là quy định tại Thông tư số 100/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hộ kinh doanh. Thông tư số 100/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Các sai phạm về thuế thường gặp trong lĩnh vực thương mại điện tử

Quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Lộ trình triển khai kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử

Trước đó, theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, "Chủ sàn thương mại điện tử thực hiện việc kê khai, nộp thuế thay cho người bán theo lộ trình của cơ quan thuế".

Thực hiện theo Thông tư số 100/2021/TT-BTC, từ ngày 1/1/2022, tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự; Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Đồng thời, Thông tư số 100/2021/TT-BTC cũng quy định, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng bỏ cụm từ "tổ chức" tại điểm e khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC để phù hợp với nội dung sửa đổi nêu trên: “Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.”

Ngoài ra, Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Theo đó, hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo.

Trường hợp hộ khoán đã được thông báo số thuế từ đầu năm nhưng trong năm ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Thông tư cũng sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 9, Thông tư số 40/2021/TT-BTC. Theo đó, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung quy định, xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn về việc chia sẻ và cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn giải quyết. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM