VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp như thế nào?

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19.

[Infographics] 5 điểm mới khi làm căn cước công dân từ 1/7/2021

Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân sắp đi vào hoạt động

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp cụ thể như sau:

Thứ nhất, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Thứ hai, đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Thứ ba, cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu lệ phí Căn cước công dân gắn chíp thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Thông tư số  47/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM