VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Ngày 03/9/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2020/TT-BTC hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.

Văn thư, kế toán có được khoán công tác phí theo tháng?

Đối tượng, điều kiện nào được mua hàng miễn thuế?

Quy định mới đối với kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự kể từ tháng 10/2020

Hướng dẫn kinh phí đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tại Nghị định, Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP; Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP và của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP.

Theo đó, quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm gửi báo cáo theo Điều 42 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng 1 trong 03 phương thức sau: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ gửi báo cáo theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử:baocaontlt.tenh@mof.gov.vn; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 80/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM