VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy định mới về mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định mới về mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

05 trường hợp được miễn phí khi cung cấp thông tin và đăng ký doanh nghiệp

Tự tra cứu thông tin BHXH với 04 cú pháp nhắn tin

Hướng dẫn mới về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 20/8/2019

Theo đó, Thông tư số 47/2019/TT-BTC áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được quy định như sau:

Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các tổ chức được phép thu Lệ phí doanh nghiệp và Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp gồm:

Một là, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Hai là, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ba là, cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM