VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy định về phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế

Điều 11 Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

Tính thuế với cá nhân cho thuê tài sản thế nào?

Từ ngày 1/8/2021, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có gì mới?

Theo đó, Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC; Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định, đồng thời, phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM