VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sẽ hoàn thuế nếu doanh nghiệp được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: T.B

Sẽ hoàn thuế nếu doanh nghiệp được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương, nếu doanh nghiệp được phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Gỡ khó về hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư cho doanh nghiệp

Gian lận thương mại trong hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp khắc chế

Tổng cục Hải quan cảnh báo hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan hướng dẫn hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất

Tại khoản 3, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.

Cũng tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu; khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp doanh nghiệp được phép thực hiện quyền xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại thương và đã nộp thuế nhập khẩu, sau đó hàng hóa được xuất bán kinh doanh sang nước thứ ba phù hợp với quyền xuất khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị, doanh nghiệp có các vướng mắc liên quan đến các hoạt động được phép thực hiện theo quyền xuất nhập khẩu liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM