VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sửa đổi mức xử phạt vi phạm quy định về quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Sửa đổi mức xử phạt vi phạm quy định về quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán sửa đổi, bổ sung mức phạt  liên quan đến quy định về quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ bị xử phạt thế nào?

Vi phạm quy định về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng bị xử phạt ra sao?

Vi phạm hành chính khi đầu tư kinh doanh ra nước ngoài bị xử phạt ra sao?

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP liên quan đến vi phạm quy định về quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con không xử lý những trường hợp tổ chức niêm yết không duy trì đầy đủ điều kiện niêm yết theo quy định.

Bên cạnh đó, phạt tiền 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con chấp thuận, thay đổi hoặc hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch không đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM