VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan hướng dẫn hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan hướng dẫn hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng về vấn đề hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Tổng cục Hải quan tiếp nhận 04 máy quang phổ phát hiện hóa chất

Tổng cục Hải quan gỡ vướng trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản là đá vôi

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về chứng nhận kinh doanh hàng miễn thuế

Tổng cục Hải quan giải đáp vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu là máy móc đã qua sử dụng

Ngày 31/3/2021, Tổng cục Hải quan nhận Công văn số 62/2021/LGEVH của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đề nghị xin hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu để đi gia công.

Trả lời về vấn đề này, tại Công văn số 1612/TCHQ-TXNK hướng dẫn hoàn thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Chính phủ đã thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc: "Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13".

Trước đó, ngày 01/4/2015, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2765/TCHQ-GSQL hướng dẫn cụ thể về trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng mã loại hình E31 và nhập kinh doanh sản xuất sử dụng mã loại hình A12.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) đã chuyển mục đích sử dụng loại hình (từ loại hình E31 sang loại hình A42) hoặc doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh (A12) không thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị quyết số 178/NQ-CP.

Đồng thời, trường hợp doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Trường hợp này không thuộc phạm vi xử lý theo Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sẽ được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Với các trường hợp không đáp ứng quy định tại Điều 12, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì không được miễn thuế nhập khẩu và phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam Hải Phòng căn cứ theo các quy định nêu trên, liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM