VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó quy định rõ 05 trường hợp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

Gia Lai: Phát triển đại lý thuế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Từ 15/7/2017, giảm thời hạn xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế

Theo thông tư số 10/2021/TT-BTC, đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu thuộc 01 trong 05 trường hợp sau:

Một là,  không có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 03 tháng liên tục (Hiện hành không quy định về thời gian trong 3 tháng liên tục).

Hai là, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định.

Ba là, tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định).

Bốn là, sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này.

Năm là, không thực hiện thông báo, báo cáo theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Thông tư này từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế (quy định mới).

Thời hạn đình chỉ được tính từ ngày quyết định đình chỉ của Cục Thuế có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM