VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Từ ngày 11/01/2022, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ ngày 11/01/2022, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường thực hiện thế nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Theo đó, phí thẩm định cấp giấy phép môi trường từ 45 - 50 triệu đồng/giấy phép.

Ảnh hưởng từ môi trường khởi nghiệp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Những vấn đề về kế toán môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Nhập khẩu sắt, thép phế liệu phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường như thế nào?

Thông tư số 02/2022/TT-BTC nêu rõ, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường là người nộp phí theo quy định.

Cụ thể, đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm 1 (trừ một số dự án) có mức phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường là 50 triệu đồng/giấy phép. Trong khi đó, đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biên chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh có mức phí là 45 triệu đồng/giấy phép.

Phí thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép môi trường là 15 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở.

Cần lưu ý rằng, mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường. Mức phí không bao gồm chi phí đi lại của đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở và chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu chất thải theo quy định.

Người nộp phí thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan nhà nước thuộc 3 Bộ được giao thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định pháp luật là tổ chức thu phí quy định tại Thông tư.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ, được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư số 02/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM