VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19?

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 2/6/2021.

Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 mở thêm tài khoản tiếp nhận ủng hộ

Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước ủng hộ 900 triệu đồng cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

Công bố tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Quản lý, sử dụng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 hoàn toàn công khai, minh bạch

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ là một trong những vấn đề thu hút được sư quan tâm của tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia ủng hộ Quỹ để cùng chung tay với Chính phủ trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19.

Ngày 02/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, Thông tư có quy định cụ thể về vấn đề xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

Cụ thể, theo Điều 5, Thông tư số 41/2021/TT-BTC, các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, tính đến 16h00 ngày 04/6/2021, Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 đã tiếp nhận số tiền ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân là 264.850.285.518 đồng; 8.720 USD và 2.731 EUR.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM