Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước ủng hộ 900 triệu đồng cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

Mai Mai

Chiều ngày 01/6/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, thay mặt Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Kim Lộc, Chủ tịch Công đoàn Kiểm toán Nhà nước đã trao 900 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước trao ủng hộ Quỹ với số tiền là 900 triệu đồng.
Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước trao ủng hộ Quỹ với số tiền là 900 triệu đồng.

Thay mặt Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý Ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước), Phó Giám đốc Quỹ đã tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước.

“Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng bệnh Covid-19 cam kết sử dụng đúng mục đích khoản tiền hỗ trợ này”, ông Lưu Hoàng khẳng định.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Giám đốc Quỹ Lưu Hoàng khẳng định, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 cam kết sử dụng đúng mục đích khoản tiền hỗ trợ này. 

Bên cạnh đó, thay mặt Lãnh đạo Quỹ vắc xin phòng Covid-19, Phó Giám đốc Quỹ cũng bày tỏ sự cảm ơn đến Tập thể Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước đã có nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan toả tích cực phong trào ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19. Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt thông điệp "chống dịch như chống giặc".

Trước đó, ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Quỹ được thành lập nhằm tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Theo Quyết định số 779/QĐ-TTg, Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ủng hộ tài trợ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19: 0369354418, 0912488438.