VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 347/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa bảo đảm miễn thuế.

Hải quan Việt Nam: Tiếp tục cải cách, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

[Infographics] 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan năm 2021

Ngành Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ trên 800 vụ vi phạm trong tháng 1/2021

Tổng cục Hải quan tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 382/CV-BIDV.THNA ngày 03/4/2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV chi nhánh Thành Nam) đề nghị tiếp tục hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Để tháo gỡ vướng mắc cho BIDV chi nhánh Thành Nam, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 347/TCHQ-TXNK để giải đáp. Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, tài sản đảm bảo là hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, nhưng thay đổi mục đích sử dụng (bị kê biên, bán đấu giá để thực hiện nghĩa vụ trả nợ với Ngân hàng) thì chủ hàng hóa phải khai tờ khai hải quan mới, kê khai, nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu trước khi thực hiện kê biên, bán đấu giá.

Trường hợp tài sản đảm bảo cần xử lý thuộc khoản nợ xấu trước ngày 15/8/2017 thì thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/QH14. Tài sản đảm bảo không thuộc khoản nợ xấu được quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Từ ngày 05/12/2020, tài sản đảm bảo là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, không chịu thuế mà người nộp thuế cầm cố, thế chấp làm tài sản bảo đảm các khoản vay mà BIDV chi nhánh Thành Nam phải xử lý để thu hồi nợ nhưng người nộp thuế chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định thì thực hiện như sau:

- Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cầm cố, thế chấp cho cơ quan hải quan để thực hiện ấn định thuế. Các thông tin cung cấp bao gồm: tên hàng, số lượng, chủng loại, trị giá thực tế bán.

- Trên cơ sở thông tin ngân hàng cung cấp, cơ quan hải quan căn cứ quy định hiện hành để ban hành quyết định ấn định thuế. Trị giá tính thuế là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Thời hạn nộp thuế là ngày ký ban hành quyết định ấn định thuế.

Căn cứ vào các quy định trên, BIDV chi nhánh Thành Nam có trách nhiệm nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM