Có phải các công ty đều cần kế toán trưởng?

Theo hrchannels.com

Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây có phải là một vị trí bắt buộc phải có? Những doanh nghiệp nào cần bổ nhiệm kế toán trưởng? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.
Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Vai trò quan trọng của kế toán trưởng

Trước hết, vị trí kế toán trưởng, về mặt chuyên môn, có phải là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp? Kế toán trưởng có những vai trò sau đây:

Kế toán trưởng có nhiệm vụ quản lý hoạt động kế toán

Doanh nghiệp. Kế toán trưởng đảm bảo các kế toán viên trong bộ phận hoàn thành công việc một cách hiệu quả, chính xác, kịp thời. Kế toán trưởng cũng là người kiểm tra các sổ sách kế toán, bảng kê, bảng cân đối tài chính, hóa đơn, bảo hiểm, công nợ với ngân hàng, tài liệu, báo cáo tài chính, thuế, đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như quy tắc kế toán của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm với các kiểm toán viên độc lập về các hoạt động của doanh nghiệp.

Các vấn đề liên quan đến quyết toán, kiểm kê tài sản, dòng tiền trong doanh nghiệp cũng thuộc nhiệm vụ của kế toán trưởng. Họ cần đưa ra được kết quả thường niên vào cuối năm tài chính, hoặc bất cứ khi nào ban lãnh đạo yêu cầu. Do đó, họ sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng và các thông tin luôn được cập nhật đầy đủ.

Trong các hoạt động tài chính với ngân hàng, chủ đầu tư, khách hàng, đối tác; kế toán trưởng cũng là người đại diện doanh nghiệp giải quyết các vấn đề.

Kế toán trưởng nắm giữ thông tin về hoạt động kinh doanh

Kế toán trưởng tham gia vào vệc lập các bao cáo tài chính về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Các báo cáo này có thể do chính kế toán trưởng hoặc các kế toán trưởng lập.

Họ sẽ trình bày những báo cáo này với các lãnh đạo cấp cao khi được yêu cầu.

Kế toán trưởng quản lý các tài liệu tài chính, thuế, công nợ của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ thực hiện các phân tích đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó, họ nắm rất rõ về hoạt động kinh doanh. Họ có thể biết những điều mà ban lãnh đạo không biết.

Có phải các công ty đều cần kế toán trưởng? - Ảnh 1

Kế toán trưởng đưa ra phân tích và dự báo

Kế toán trưởng đưa ra những dự báo về thị trường, nguồn tài chính. Từ đó, họ đưa ra những kiến nghị trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm duy trì ngân sách, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc xử lý các vấn đề, rủi ro, hoặc sai phạm.

Do kế toán trưởng nắm rõ các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như thành thạo các kỹ năng phân tích số liệu thực, những dự báo họ đưa ra có ý nghĩa quan trọng. Ý kiến cố vấn của họ cũng sẽ được chủ doanh nghiệp xem xét cẩn thận.

Các công ty có phải đều cần kế toán trưởng?

Trường hợp cần có kế toán trưởng

Theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định của Chính phủ, tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

Trong trường hợp chưa thể bổ nhiệm ngay được kế toán trưởng, doanh nghiệp cần thuê ngoài hoặc bố trí người phụ trách kế toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chỉ có thời gian mười hai tháng trước khi bắt buộc bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng làm việc toàn thời gian phụ trách hoạt động kế toán.

Trường hợp không cần kế toán trưởng

Những doanh nghiệp siêu nhỏ không cần bổ nhiệm kế toán trưởng. Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có tổng số lao động từ mười người trở xuống, không phụ thuộc loại hình doanh nghiệp (nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ).

Ở những doanh nghiệp này, hoạt động kế toán có thể được kế toán viên thuê ngoài đảm nhận nếu doanh nghiệp thấy cần thiết.

Quy định về kế toán trưởng

Khi cân nhắc đến việc bổ nhiệm kế toán trưởng, doanh nghiệp cần lưu ý đến một số quy định sau:

  • Kế toán trưởng cần có bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên
  • Kế toán trưởng phải là người có nghiệp vụ kế toán
  • Kế toán trưởng cần có chứng chỉ tham gia đào tạo kế toán trưởng
  • Về kinh nghiệm, kế toán trưởng cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm nếu đã tốt nghiệp đại học; ba năm kinh nghiệm nếu đã tốt nghiệp trung cấp kế toán

Ở những doanh nghiệp tư nhân, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí kế toán trưởng.

Ngoài những yêu cầu chung về kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; để trở thành kế toán trưởng, ứng viên cần đạt được những yêu cầu về kỹ năng, kiến thức cũng như những yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm kế toán trưởng luôn luôn cần tuân theo quy định của pháp luật. Họ không chỉ đảm nhiệm một phần các công việc kinh doanh, họ là người đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp diễn ra trơn tru, hợp lệ và liên tục.