Cổ phiếu CTCP Thủy điện Buôn Đôn lên UPCoM

PV.

Ngày 20/8/2018, hơn 38 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần (CTCP) Thủy điện Buôn Đôn sẽ chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Đây là công ty thủy điện thứ 15 giao dịch trên HNX.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

CTCP Thủy điện Buôn Đôn

- Mã chứng khoán: BSA

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 38.022.382 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 380.223.820.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.300 đồng/cổ phiếu
CTCP Thủy điện Buôn Đôn thành lập năm 2009, tập trung vào nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng và quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Srêpôk 4A, công suất 64Mw, được xây dựng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2013, nhà máy chính thức được vận hành và hoạt động ổn định với sản lượng điện bình quân hằng năm đạt 233 triệu kWh hòa vào lưới điện quốc gia, đóng góp cho ngân sách địa phương trên 40 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn có lợi thế về mặt địa lý. Nhà máy thủy điện Srêpôk có nguồn nước được lấy thông qua các tuyến kênh dẫn dòng dài khoảng 10km đi qua các xã Ea Huar, Ea Wer và Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn.

Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm: đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất và kinh doanh điện năng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng và mua sắm vật tư thiết bị; quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy thủy điện.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và quý I/2018:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Quý I/2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

1.935

1.973

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

585

552

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

400

54

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

205

8

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15.393

14.511

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 và BCTC quý I/2018 CTCP Thủy điện Buôn Đôn.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước, nâng cao hiệu suất phát điện, tạo ra sản lượng cao nhất.

Hơn nữa, công ty cũng không ngừng xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác vận hành an toàn cũng như đổi mới quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí, ổn định và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty cũng sẽ thực hiện song song sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường là tiêu chí sản xuất của Công ty, luôn duy trì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, bảo vệ cảnh quan môi trường.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn xác định chiến lược phát triển trung và dài hạn, bao gồm quản lý và vận hành nhà máy thủy điện đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy; nghiên cứu mở rộng quy mô, đầu tư phát triên ngành nghề kinh doanh đặc biệt có thế mạnh là đầu tư và xây dựng các dự án điện; phát huy mọi nguồn lực có sẵn để duy trì sự ổn định và nâng cao năng lực sản xuất của công ty.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

456

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

279

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

83

Cổ tức (%)

20

Nguồn: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được HĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn thông qua.