Xử lý doanh nghiệp chây ì lên sàn sau cổ phần hóa

Theo N.Huệ/thoidai.com.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp, rà soát danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, công bố công khai, chỉ rõ lý do, đề xuất hướng xử lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là một trong số nội dung mà Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức các đoàn công tác thường xuyên, trực tiếp đôn đốc tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp, rà soát danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, chỉ rõ lý do, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thống nhất việc đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và khi thoái vốn.

“UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc phạm vi  quản lý; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có đất đai nằm trên địa bàn theo đúng quy định” văn bản thông báo nhấn mạnh…

Chỉ đạo trên được đánh giá là kịp thời. Bởi thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Nhà nước chần chừ trong cổ phần hóa. Cổ phần hóa xong thì lại chậm đưa vào hoạt động và có doanh nghiệp thì trong quá trình hoạt động gặp quá nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến hoạt động cổ phần hóa nói chung như việc cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam…

Có doanh nghiệp thì cổ phần hóa rồi nhưng chây ì, chậm chạp lên sàn làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư…

Thế nên, thông báo chậm, chây ì lên sàn sau cổ phần hóa sẽ bị xử lý hy vọng là cú hích để các doanh nghiệp nỗ lực.