Quyết định số 1106/QĐ-BCT:

Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020


Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020 do Bộ Công Thương ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1106/QĐ-BCT.