Công bố sách trắng năm 2020, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua


Ngày 28/4, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố sách trắng hợp tác xã và sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo số liệu được công bố, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tăng gần 150.000 DN tương đương 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018 và là lực lượng đóng góp hơn 60% vào GDP. Bình quân cả nước có 7,9 DN đang hoạt động/1.000 dân.

Về tình hình sản xuất, kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của toàn bộ DN đang hoạt động đạt 38,93 triệu tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm 2017. Cả nước có 44,1% DN kinh doanh có lãi, 7,5% DN kinh doanh hòa vốn, 48,4% DN thua lỗ.

Đối với khu vực hợp tác xã, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 22.861 hợp tác xã, tăng 8,8%, trong đó, có 13.958 hợp tác xã đang hoạt động, tổng doanh thu thuần đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện thu hút nhiều doanh nghiệp thành lập mới và đầu tư nước ngoài, số người có việc làm tăng. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm, thu nhập của người lao động tăng lên.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho rằng, qua số liệu thống kê có thể thấy môi trường sản xuất kinh doanh năm 2019 rất thuận lợi, rất tốt. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2014-2019.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2020,  cần khai thác và phát triển thị trường nội địa: nâng cao sức tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường số hóa trong doanh nghiệp,… để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu và cơ cấu khu vực doanh nghiệp để kết nối, nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh.