Công bố thông tin không đúng thời hạn, doanh nghiệp bị phạt nặng

PV.

Do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, một số doanh nghiệp đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt nặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 577/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Hoàng Ngân (TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty này với số tiền lên đến 110 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Được biết, từ ngày 23/03/2021 đến ngày 30/03/2021, Công ty TNHH Hoàng Ngân là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên Hội đồng quản trị CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã chứng khoán: VAF) mua 800.000 cổ phiếu VAF (tương ứng 8.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VAF) nhưng đến ngày 16/04/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch này.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) vì đã có hành vi vi phạm hành chính Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2019, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty này tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

Ngày 11/6/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI mới thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

Với hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt với số tiền 60 triệu đồng.