Công điện số 01/CĐ-BTC: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống

Hà Anh

(Tài chính) Ngày 16/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công điện số 01/CĐ-BTC về đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường, góp phần ổn định đời sống cho người lao động gửi lãnh đạo hệ thống tài chính toàn quốc. Nhiều giải pháp tài chính nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho người lao động đã được đồng bộ triển khai.

Nhiều giải pháp tài chính nhằm giúp DN ổn định sản xuất - kinh doanh đã được triển khai đồng bộ. Nguồn: internet
Nhiều giải pháp tài chính nhằm giúp DN ổn định sản xuất - kinh doanh đã được triển khai đồng bộ. Nguồn: internet

Công điện số 01/CĐ-BTC của người đứng đầu ngành Tài chính được gửi tới Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Hải quan; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Công điện nêu rõ: Để đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp (DN), nhất là DN đầu tư nước ngoài, góp phần ổn định đời sống của người lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

Thứ nhất, Giám đốc Sở Tài chính thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương trong triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của DN; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp theo quy định của pháp luật để các DN bị ảnh hưởng sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện hỗ trợ người lao động trong thời gian DN ngừng hoạt động.

Thứ hai, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan kịp thời nắm bắt thông tin, khẩn trương triển khai các biện pháp giúp đỡ DN bị ảnh hưởng về hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu kế toán, chứng từ để không làm ảnh hưởng đến công tác kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế của DN; Khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ DN có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc khai hải quan điện tử đảm bảo DN được thông quan kịp thời, không bị gián đoạn; nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của DN để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, bảo đảm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bình thường của DN.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là những DN bảo hiểm để giải quyết các thiệt hại của DN theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm, số thiệt hại bất khả kháng sau khi được đơn vị bảo hiểm bồi thường, các cơ quan thuế, hải quan hướng dẫn DN thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Luật Thuế Giá trị gia tăng; Điều 18, Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm chỉ đạo các DN bảo hiểm khẩn trương kiểm tra, xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản đã được bảo hiểm để kịp thời giải quyết bồi thường theo hợp đồng, giúp DN nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời có biện pháp phòng ngừa việc lợi dụng tình hình này để trục lợi bảo hiểm.

Sự vào cuộc nhanh, quyết liệt, đồng bộ của toàn bộ hệ thống tài chính qua sự chỉ đạo sát sao của người đứng đầu ngành Tài chính thể hiện trách nhiệm đối với những vấn đề thời sự kinh tế nóng bỏng của đất nước. Chắc chắn, Công điện số 01/CĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ nhanh chóng góp đảm bảo sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho người lao động sau những sự cố đáng tiếc xảy ra với một số DN nước ngoài.

(*) Tên bài do FinancePlus.vn đặt lại

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 – 2014