Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Thuật ngữ kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ngày càng trở lên phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam, những thuật ngữ này vẫn còn khá mới mẻ khiến việc nghiên cứu và triển khai các chính sách liên quan trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn. Bài viết này phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp thu thuế và chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các giải pháp tài chính phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá

Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá

Bài viết nghiên cứu về thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010–2020 trong mối quan hệ phát triển với vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và cả nước. Bằng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh hệ thống cơ sở số liệu thứ cấp của tỉnh Thanh Hoá, bài viết đã chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại tỉnh Thanh Hoá. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng bền vững tại Thanh Hoá thời gian tới.
Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Trước xu hướng hội nhập sâu rộng, Việt Nam có thể rút ngắn thời gian trở thành nước công nghiệp hoá so với các nước đi trước nếu gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại về khoa học - công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ các giải pháp tài chính

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ các giải pháp tài chính

Thời gian qua, nhằm khắc khục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Các giải pháp tài chính tài chính đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận đánh giá cao của xã hội, góp phần tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.
Đồng bộ nhiều giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đồng bộ nhiều giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

HHỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra là một trong những động thái được Chính phủ quyết liệt triển khai trong những tháng đầu năm 2020. Trong đó, các giải pháp tài chính tài chính là trọng tâm, được kịp thời triển khai đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận đánh giá cao của xã hội.
Giải pháp tài chính phát triển các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc

Giải pháp tài chính phát triển các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc

Trong những năm qua, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, xét trên góc độ các giải pháp tài chính đối với sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, thực tiễn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bài viết đề xuất một số giải pháp tài chính phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.