Công đoàn Bộ Tài chính: Nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PV.

Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính Khóa XXIV nhiệm kỳ 2013-2018.
Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính Khóa XXIV nhiệm kỳ 2013-2018.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành

Nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện về các mặt công tác cho Công đoàn Bộ Tài chính. Tổ chức công đoàn nhận được sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị...

Nhờ đó, tổ chức công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Công đoàn Bộ đã thực hiện chất lượng, hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, Công đoàn Bộ đã tích cực triển khai vận động đội ngũ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và của Công đoàn. Theo đó, ban chấp hành các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác và tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong 5 năm qua của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng được Công đoàn Bộ quan tâm chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ phát động, đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, với tinh thần trách nhiệm cao.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Công đoàn Bộ Tài chính hiện có 45 công đoàn cơ sở, bộ phận với gần 11.000 cán bộ, đoàn viên được phân bố ở hầu hết các lĩnh vực công tác (tăng 2000 đoàn viên công đoàn so với đầu nhiệm kỳ), trong đó, đoàn viên nữ chiếm tỷ lệ 50 %. Cán bộ, đoàn viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó, tiến sỹ có 271 người, thạc sỹ có 2685 người, đại học là 7287 người, cao đẳng và tương đương là 789 người và có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên chiếm trên 70%.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn Bộ Tài chính. Hàng năm, 95% công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ Tài chính đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Bộ có 11 cán bộ, đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam; Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, được Chính phủ và Bộ Tài chính tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, Bằng khen, được công nhận “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính...

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong 05 năm qua, có 2.000 lượt đoàn viên công đoàn ưu tú được bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; trên 1.500 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.

Công đoàn Bộ thường xuyên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Động viên đoàn viên phấn đấu vươn lên, xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; Tham gia các lớp quán triệt Nghị quyết của Đảng do Đảng uỷ Bộ tổ chức để nắm chắc các nội dung của Nghị quyết và chuyển hoá vào các chế độ, chính sách tài chính khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chế độ; Tích cực thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, tham gia xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống của người cán bộ tài chính trong từng cơ quan, đơn vị.

Những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khẳng định sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể đoàn viên Công đoàn Bộ, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.