Công đoàn DATC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020


Ngày 10/7/2020, Công đoàn Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Phạm Quang Hiền - Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban Tổng giám đốc Công ty cùng đại diện tổ công đoàn, công đoàn cấp cơ sở Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn DATC đã triển khai hiệu quả mọi mặt công tác. Trong đó, Công đoàn cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng các nội quy, quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, cũng như kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các chính sách, chế độ của Công ty đến đoàn viên công đoàn, người lao động.

Để phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích cho công đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chính sách, chế độ về quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, Công đoàn DATC đã làm tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện về môi trường làm việc cho người lao động, đoàn viên công đoàn. Từ đó, tạo môi trường lao động, làm việc chan hòa, đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho công đoàn viên, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn DATC còn tích cực vận động cán bộ, công đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội như: hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho cán bộ ngành Tài chính có hoàn cảnh khó khăn; tri ân người có công và các anh hùng liệt sĩ; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị đã thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện hiệu quả công tác công đoàn cả năm, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hoàng Hải và Phó Tổng giám đốc Phụ trách Phạm Mạnh Thường đã chỉ đạo, gợi mở thêm nhiều nội dung cần tập trung thực hiện trong công tác công đoàn 6 tháng cuối năm.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn đảm bảo thông tin kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp đến công đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, các quy trình, quy chế nội bộ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động; tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, người lao động. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”… của tập thể Công ty.