Công khai doanh nghiệp có rủi ro về thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và sẽ thực hiện ngay trong tháng 3 này.

Cán bộ công chức Cục Thuế Hà Nội kiểm tra hóa đơn của DN. Nguồn: baohaiquan.vn
Cán bộ công chức Cục Thuế Hà Nội kiểm tra hóa đơn của DN. Nguồn: baohaiquan.vn
Sẽ có 2 đối tượng thuộc diện công khai

Theo Tổng cục Thuế, cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trong 4 trường hợp sau:

Thứ nhất, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hoá đơn bất hợp pháp, làm mất hoá đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế;

Thứ hai,
các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác;

Thứ ba,
không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như: Từ chối không cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật;

Thứ tư,
chống, ngăn cản công chức thuế, hải quan thi hành công vụ.

Cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong các trường hợp như: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bên mua và bên bán có quan hệ vợ chồng, anh em, quan hệ liên kết có dấu hiệu bất thường; Tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cơ quan có liên quan như: Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Toà án và cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố... thông báo cho cơ quan Thuế về việc có hành vi vi phạm pháp luật về thuế; doanh nghiệp (DN) kinh doanh có kê khai thuế theo quy định nhưng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích; DN đăng ký kinh doanh , đăng ký đầu tư, đăng ký DN nhưng không kê khai thuế theo quy định, chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh...

Trong vòng 24 giờ phải công bố thông tin

Đối với các đối tượng thuộc diện công khai thông tin nêu trên, cơ quan Thuế sẽ công bố đầy đủ tên người nộp thuế, Mã số thuế, Địa chỉ đăng ký kinh doanh, Họ và tên người đại diện theo pháp luật, Ngành nghề kinh doanh, số DN mà người đại diện theo pháp luật đang làm đại diện, Số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật và Danh sách các thành viên góp vốn.

Ngoài ra cơ quan Thuế, công bố các thông tin rủi ro về thuế: Đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế sẽ công khai rõ hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hành vi làm ảnh hưởng quyền lợi, nghĩa vụ nộp thuế của DN, hành vi không thực hiện các yêu cầu của cơ quan Thuế.

Đối với đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan Thuế sẽ công khai dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp chưa có quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế (trong kê khai, đăng ký thuế...) hoặc dấu hiệu vi phạm do cơ quan có liên quan thông báo cho cơ quan Thuế.

Các thông tin về DN có rủi ro về thuế sẽ được đăng tải trên trang điện tử của Tổng cục Thuế; Thông tin về hoá đơn trên trang tra cứu về hoá đơn của Tổng cục Thuế. Theo đó, chậm nhất 24 giờ, cục Thuế phải cập nhật vào hệ thống công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có rủi ro về thuế. Với các DN không còn vi phạm thì cơ quan Thuế sẽ đưa ra ngoài danh sách không còn thuộc diện rủi ro.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu, năm 2014, cơ quan Thuế sẽ tập trung tăng cường quản lý DN có rủi ro cao về thuế thông qua các biện pháp như: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu 14,65% trên số DN đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế (kế hoạch thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, nhiệm vụ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 13%), trong đó tập trung đối với các DN nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; DN có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá... Đặc biệt chú trọng các DN có rủi ro cao về thuế (kinh doanh hàng nông sản thực phẩm, cà phê,... xuất khẩu qua đường biên giới đất liền); các lĩnh vực phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài, các DN kinh doanh thương mại điện tử, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản...

Triển khai rộng rãi dịch vụ đối chiếu chéo bảng kê hoá đơn trong toàn hệ thống. Hoàn thành đề án cấp mã chống giả hoá đơn. Quản lý chặt chẽ việc in, sử dụng hoá đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ. Theo đó, cơ quan Thuế thực hiện bán hóa đơn cho các DN thuộc loại rủi ro cao về thuế hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn.