Công nghiệp chế biến, chế tạo giúp GDP quý I/2019 đạt 6,79%


Theo thống kê Tình hình kinh tế - xã hội quý I /2019 vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố sáng nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I đạt mức tăng trưởng 6,79%, tuy thấp hơn mức tăng trưởng của quý I/2018 nhưng cao hơn tăng trưởng quý I các năm từ 2011-2017.

Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong kỳ này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,35%. nguồn: Internet
Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong kỳ này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,35%. nguồn: Internet

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2019 ước tính tăng 6,79%, tuy thấp hơn mức tăng trưởng của quý I/2018 nhưng cao hơn tăng trưởng quý I các năm từ 2011-2017. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%, đóng góp 51,2%; Khu vực dịch vụ tăng 6,5%, đóng góp 43,9%; Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 4,9% vào mức tăng trưởng chung.

Đặc biệt, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong kỳ này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 12,35%, tuy thấp hơn mức tăng 14,3% của quý I/2018 nhưng cao hơn mức tăng quý I các năm 2012-2017, đóng góp lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm với 2,72 %.

Tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận Ngành công nghiệp tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,14% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; Ngành xây dựng 3 tháng đầu năm nay duy trì mức tăng trưởng khá với 6,68%, đóng góp 0,39%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 3,97% của quý I/2018, đóng góp 0,17% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; Ngành lâm nghiệp tăng 4,2%, do chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03%; Ngành thủy sản tăng 5,1%, đạt mức tăng trưởng cao nhất của quý I trong 9 năm trở lại đây, đóng góp 0,14%.

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước, là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung với 0,95%; Nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6,22%, đóng góp 0,3%; Nhóm tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,71%, đóng góp 0,36 % vào tăng trưởng chung; Hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,75%, đóng góp 0,32%; 

Bên cạnh đó, quý I năm nay có duy nhất ngành khai khoáng tăng trưởng âm (giảm 2,2%), làm giảm 0,15 % mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế do sản lượng dầu thô khai thác giảm 10,3% và khí đốt tự nhiên giảm 2,4%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,25%; Khu vực dịch vụ chiếm 44,04%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,55% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2018 là: 10,35%; 35,31%; 43,72%; 10,62%).

Trên góc độ sử dụng GDP quý I, tiêu dùng tăng 7,09% so với cùng kỳ năm 2018; Tích lũy tài sản tăng 6,2%; Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,81%; Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,7%.

Theo Tổng cục Thống kê, nhờ kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 tiếp tục chuyển biến tích cực; Đồng thời, điều này đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2019.