Tổng cục Hải quan:

Công nhận mới đối với 4 đại lý làm thủ tục hải quan

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có các quyết định công nhận mới đối với 4 đại lý làm thủ tục hải quan.

Thời gian qua, ngành Hải quan nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp.
Thời gian qua, ngành Hải quan nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, tại các quyết định (số 861, 864, 870, 871), Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với: Công ty TNHH HMC Logistics (Nghệ An); Công ty TNHH Song Triều (TP. Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu logistics Anna Lee (Bắc Giang); Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Quế Dương (Bắc Ninh).

Các công ty trên đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan mới, Tổng cục Hải quan cũng quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với một số công ty như: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSD; Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Cự Hiên Vĩnh Việt Nam và tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty Cổ phần Kết nối Việt.

Thời gian qua, hoạt động tham mưu phát triển, kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, ưu tiên đại lý hải quan, cấp thẻ nhân viên đại lý tiếp tục được cơ quan hải quan chú trọng, đảm bảo hoạt động đại lý hải quan đúng quy định pháp luật.