Công ty AAFC được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

PV.

(Tài chính) Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AAFC) vừa được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm toán.

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Thông tư số 203/2012/TT - BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về trình tự. thủ tục cấp, quản lý. Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 

CHỨNG NHẬN: 

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

2. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Auditing and Accouting Financial Consultancy Company Limited.

3. Tên doanh nghiệp viết tắt: AAFC Co,. Ltd

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 82 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102147315

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 06 tháng 9 năm 2010

6. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Mai Đình Lân        Sinh năm: 1973

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số : 0369-2013-135-1 cấp ngày 18/06/2013.

7. Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Họ và tên: Mai Đình Lân        Sinh năm: 1973

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số : 0369-2013-135-1 cấp ngày 18/06/2013.

Công ty AAFC được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán - Ảnh 1

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Theo quy định tại Luật kiểm toán Độc lập số 67/2011/QH12 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 01 bản lưu tại Bộ Tài chính.

Những điều quy định

Doanh nghiệp kiểm toán được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiếm toán phải:

1. Duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong suốt thời gian hoạt động.

2. Không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

3. Không cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

4. Thông báo với Bộ Tài chính và làm thủ tục điều chỉnh theo quy định nếu có thay đổi nội dung ghi trong Giấy này.

5. Trình háo ngay cho cơ quan Công an và thông báo cho Bộ Tài chính trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đồng thời làm hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định.

6. Nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho Bộ Tài chính khi chấm dứt kinh doanh dịch vụ kiểm toán hoặc khi có quyết định thu hồi./.