Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya bị xử phạt 85 triệu đồng

PV. (t/h)

Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya vừa bị xử phạt Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với số tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 26/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Theo đó, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Được biết, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với 05 khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định.