Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị phạt nặng

PV.

Ngày 24/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Quyết định số 164/QĐ-XPHC của UBCKNN, phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Được biết, FLC không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) và Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021.

Bên cạnh đó, FLC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên Hệ thống IDS Plus và Trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2019 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất quý III/2020; Báo cáo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh ngày 28/07/2020; Nghị quyết HĐQT số 49/2020/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/8/2020 bổ nhiệm bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 06B/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/01/2021 về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Hàng không Tre Việt.

UBCKNN cũng xử phạt FLC 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin sai lệch.

Theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, FLC có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, lại trình bày không có giao dịch với bên liên quan. FLC cũng công bố thông tin sai lệch số liệu BCTC bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể: BCTC này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do Công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn vào CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định.

Tại Quyết định số 164/QĐ-XPHC, FLC cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, BCTC năm 2019 kiểm toán của Công ty thuyết minh thiếu giao dịch, số dư của Công ty với CTCP Nông dược H.A.I, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS là các bên liên quan.

Công ty FLC cũng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 có nội dung không đầy đủ, cụ thể: theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng không liệt kê các Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021).

Bên cạnh các mức xử phạt trên, FLC còn bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Được biết, Công ty chưa có Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.