Công ty Cổ phần Vang Thăng Long phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Ngày 21/2, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ra Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lượng đăng ký chào bán là 1.350.000 cổ phiếu, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Kính các đối tác quan tâm cập nhật nội dung Thông báo tại đây: tb_QWBW.doc