Huy động 5.992 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

PV.

Ngày 22/2/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.943 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,85-5,50%/năm.

Kết quả, huy động được 1.442 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/2/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,34-5,90%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/2/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.000 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.379 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,03-7,60%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,12%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/1/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.258 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 26.909,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.