Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt trên 8.238 tỷ đồng

Phi Vũ

Nhờ tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, trong những tháng đầu năm 2019, Hải quan Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt trận... tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm

Hải quan Bình Dương giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp
Hải quan Bình Dương giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp

Tăng đều trên các mặt trận

Tính đến ngày 09/7/2019 số thu nộp NSNN đạt trên 8.239 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ; đạt 56,98% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; đạt 56,82 chỉ tiêu HĐND Tỉnh giao; đạt 53,5% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Tỷ lệ tiền thuế phối hợp thu qua ngân hàng đạt trên 98% tổng thuế đã thu.

Bên cạnh đó, các chỉ số khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể số doanh nghiệp (DN) đến làm thủ tục tại Bình Dương đạt 5.581 doanh nghiệp, tăng 11%; số tờ khai đã làm thủ tục hải quan là 742.207 tờ khai, tăng 13,45%; kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt hơn 20 tỷ USD tăng 7,17%.

Tập trung triển khai tốt công tác cải cách hiện đại hóa, 6 tháng đầu năm Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thiện đưa vào sử dụng hiệu quả 02 trụ sở làm việc mới tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước và Đội Nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng.

Đồng thời, Cục cũng đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động thêm 01 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container di động thứ 2 tại ICD Tân Cảng Sóng Thần. Việc đưa địa điểm này vào hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nâng tỷ lệ kiểm tra hàng hóa qua máy soi lên 100% đối với tất cả các container XNK thuộc luồng đỏ, khai thác hiệu quả công suất, tính năng máy soi được trang bị (khoảng 60cont/ngày).

Cũng trong công tác tác cải cách hiện đại hóa, qua hệ thống dịch công trực tuyến Cục đã tiếp nhận hơn 13.066 hồ sơ, tiếp tục đứng thứ 2 trong toàn Ngành về số lượng hồ sơ được tiếp nhận quan hệ thống này.

Trong 6 tháng đầu năm, Hải quan Bình Dương cũng thực hiện tốt hợp tác, đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Theo đó, cấp Cục và các Chi cục đã 22 cuộc tham vấn, hội nghị đối thoại với các DN. Qua đó, đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hướng dẫn thủ tục hải quan và giải đáp các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan... công tác này được cộng DN đánh giá rất cao.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm góp phần duy trì môi trường đầu tư lành mạnh, công bằng cho các DN.

Đồng thời, trong những tháng đầu năm, Hải quan Bình Dương cũng đã tích cực phối hợp chặc chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát quản lý địa bàn. Kết quả, qua 6 tháng đầu năm phát hiện 587 vụ vi phạm (tăng 189 vụ so với cùng kỳ); phạt vi phạm hành chính hơn 6,8 đồng; truy thu 224/587 vụ với số tiền hơn 34 tỷ đồng. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.  

Nỗ lực về đích

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc bám sát, triển khai tốt các kế hoạch hành động, nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho DN theo hướng giảm thời gian thông quan, giảm chi phí, nâng cao tính tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP của Chính phủ.

Trong công tác thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ Tài chính, HĐND Tỉnh và Tổng cục Hải quan giao phấn đấu năm 2019 là 15.400 tỷ đồng. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh các giải pháp hiệu quả nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu ổn định.

Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng lực lượng, đơn vị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ công chức trong đơn vị, nâng cao tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác cải cách hiện đại hóa.

Song song đó, Cục Hải quan Bình Dương cũng duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức giữ gìn kỷ luật kỷ cương hành chính, rèn luyện tác phong đạo đức phục vụ, hỗ trợ, đồng hành cùng DN ngày càng tốt hơn.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tin rằng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức, Cục Hải quan Bình Dương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2019.